VI VERDERER DIN INTEGRITET

Cookies hjelper oss med å tilby dette nettstedet for deg.

Tekniske cookies

Tekniske cookies er avgjørende for å gjøre ditt besøk på dette nettstedet brukervennlig og sikkert. Derfor kan du ikke deaktivere tekniske cookies.

Cookies og sporing

Ulike tredjeparts online-tjenester hjelper oss med å berike nettstedet med tilleggsfunksjoner. Disse tjenestene forbedrer brukeropplevelsen ved å samle inn statistiske data om besøk på nettstedet, samt data om brukeradferd (sporing). Derfor vil vi være glade hvis du godtar tilknyttede cookies og sporing.

settings
analytics
analytics
linkedin
youtube

Detaljert informasjon om cookies og spring

Detaljert informasjon finner du på siden Personvernerklæring hvor du kan slå cookies og sporing på eller av under Personverninnstillinger.

Faktabøker

Vedlikeholdskostnadsboken - senk vedlikeholdskostnadene

Ha kontroll å få lavere drifts- og vedlikeholdskostnader ved å benytte vedlikeholdskostnadsbøkene. Vedlikeholdskostnadsbøkene er en planleggings- og beregningsverktøy for ombygging, reparasjon og vedlikeholdsplanlegging.

Vedlikeholdskostnadsboken - senk vedlikeholdskostnadene

Ha kontroll å få lavere drifts- og vedlikeholdskostnader ved å benytte vedlikeholdskostnadsbøkene. Vedlikeholdskostnadsbøkene er en planleggings- og beregningsverktøy for ombygging, reparasjon og vedlikeholdsplanlegging.

Innholdet i bøkene

Vedlikeholdskostnadsboken er et godt planleggings – og kalkuleringsverktøy til bruk ved ombygginger, reperasjoner og vedlikeholdsplanleggingen.

Vedlikeholdskostnadsboken gir deg detaljert informasjon om ca 4500 ulike tiltak relatert til eiendomsvedlikehold.

Vedlikeholdskostnadsboken gjør det enkelt å lage gode og oversiktlige vedlikeholdsplaner både på kort sikt (årsplan) og på lengre sikt (flerårs-planer), samt at de også hjelper deg å holde planene ajour i forhold til oppdatering av priser, endringer i tiltaksbeskrivelser, etc.

Vedlikeholdstiltakene (kodet ihht. NS3451) omfatter:

Vedlikeholdsprisbok - Antikvariske tiltak

Forvaltning av bygninger av antikvarisk eller kulturhistorisk verdi er enutfordring på grunn av alle spesielle krav til vedlikehold og renovering.

Derfor laget Aareoni 2015 en egen vedlikeholdsbok som KUN omhander antikvariske tiltak. 2016-boken er nå supplert med ytterligere tiltak, slik at boken nå inneholder ca 400 tiltakskoder.

For hvert tiltak gis det informasjon om følgende:

to top