VI VERDERER DIN INTEGRITET

Cookies hjelper oss med å tilby dette nettstedet for deg.

Tekniske cookies

Tekniske cookies er avgjørende for å gjøre ditt besøk på dette nettstedet brukervennlig og sikkert. Derfor kan du ikke deaktivere tekniske cookies.

Cookies og sporing

Ulike tredjeparts online-tjenester hjelper oss med å berike nettstedet med tilleggsfunksjoner. Disse tjenestene forbedrer brukeropplevelsen ved å samle inn statistiske data om besøk på nettstedet, samt data om brukeradferd (sporing). Derfor vil vi være glade hvis du godtar tilknyttede cookies og sporing.

settings
analytics
analytics
linkedin
youtube

Detaljert informasjon om cookies og spring

Detaljert informasjon finner du på siden Personvernerklæring hvor du kan slå cookies og sporing på eller av under Personverninnstillinger.

Zwischen Wunsch und Wirtschaftlichkeit

Faktabøker

Årskostnadsbok - nåværende nøkkeltall

I Årskostnadsboken kan du sjekke på hvilket nivå de årlige FDV-kostnadene for dine bygninger bør ligge, sammelignet med nøkkeltall i boken. Disse bøkene kan også brukes som et styringsverktøy for en bedre planlegging og kontroll av egen eiendomsforvaltning.

Årskostnadsbok - nåværende nøkkeltall

I Årskostnadsboken kan du sjekke på hvilket nivå de årlige FDV-kostnadene for dine bygninger bør ligge, sammelignet med nøkkeltall i boken. Disse bøkene kan også brukes som et styringsverktøy for en bedre planlegging og kontroll av egen eiendomsforvaltning. Statistikkavsnittet gjør at du enkelt kan sammenligne (benchmarke) dine egne FDV-kostnader med tilsvarende eiendommer i resten av landet basert på årlig innsamlede data. 

I avsnittet med anbefalt nivå får du vite på hvilket nivå dine bygninger bør ligge. REPAB FAKTA jobber mye med definisjoner og begreper innenfor eiendomsforvaltningen. Disse omhandles i avsnittet Definisjoner.

I avsnittet Artikler omtales bl.a.:

I bøkene får du tilgang til:

Årskostnadsboken er også et godt hjelpemiddel i budsjetteringer, årsavstemminger, årskostnadsanalyser(LCC), husleieberegninger, prosjektering og prosjektledelse.

Årskostnadsbøkene finnes for følgende eiendomskategorier:

to top