VI VERDERER DIN INTEGRITET

Cookies hjelper oss med å tilby dette nettstedet for deg.

Tekniske cookies

Tekniske cookies er avgjørende for å gjøre ditt besøk på dette nettstedet brukervennlig og sikkert. Derfor kan du ikke deaktivere tekniske cookies.

Cookies og sporing

Ulike tredjeparts online-tjenester hjelper oss med å berike nettstedet med tilleggsfunksjoner. Disse tjenestene forbedrer brukeropplevelsen ved å samle inn statistiske data om besøk på nettstedet, samt data om brukeradferd (sporing). Derfor vil vi være glade hvis du godtar tilknyttede cookies og sporing.

settings
analytics
analytics
linkedin
youtube

Detaljert informasjon om cookies og spring

Detaljert informasjon finner du på siden Personvernerklæring hvor du kan slå cookies og sporing på eller av under Personverninnstillinger.

BIM

BIM og tegninger

BIM står for: Building Information Modelling. Det er basert på internasjonale ISO-standarder og man kan si at det er et digitalt modell av et bygg. Det finnes BIM for de ulike fagområdene (Bygg, elektro, VVS osv) og man kan kombinere disse modellene til en tverrfaglig BIM-modell.

BIM og tegninger

For å kunne jobbe med BIM og at man skal kunne dra nytte av BIM på en effektiv måte er det helt klart et poeng at alle aktører i et byggeprosjekt kan dele informasjon. Og da kommer BIM inn i bildet. Da er det mulig å dele informasjon ved bruk av BIM gjennom en standard format som f.eks. IFC.

IFC er et standard format for BIM. Og dersom alle aktører benytter seg av BIM/IFC så vil det bidra til størst fleksibilitet og kommunikasjon under et byggeprosjekt. Alle aktører kan jobbe med oppdaterte tegninger og design under prosjekter og det er påvist at man kan redusere bygge kostnader med 30% til 50% i et byggeprosjekt ved bruk av BIM. Det er mye fordi 60% av alle feil er under design fasen av byggeprosjektet. Altså før spaden er stukket i jorda.

Viktige punkter med bruk av BIM/Tegning i Xpand

Hvordan henger BIM og Xpand sammen?
Incit Xpand støtter BIM og IFC. Ved å importere en IFC fil i Xpand, vil man kunne importere hele tegningen av bygget inn i Xpand og bruke dette aktivt i forvaltningssystemet.

Ved bruk av i den digitale tegningen, så kan f.eks. Xpand opprette disse direkte fra tegningen og inn i Xpand. Det vil si at dersom en etasje består av 10 kontorer og 4 fellesareal, så blir disse opprettet automatisk i Xpand med knytning til den digitale tegningen og man kan lett få oversikt over alle arealene på bygget. Hvilket areal som er utleid og hvilket som står ledig.

Dette bidrar til en effektiv forvaltning av eiendomsmassen og man kan lett rapportere på utleiegrad og holde oversikt om hvilket lokaler som må reforhandles.

Din ekspert på Aareon

Jeanette
Jeanette Hallan Carlsen
Customer Engagement Manager Norway
+47 958 281 03
to top